O spoločnosti

CieLE spoločnosti

Naším hlavným poslaním je zaručiť a poskytovať  kvalitné slovenské mäsové výrobky pre našich zákazníkov.

Už viac ako 15 rokov sa snažíme zaručiť pre slovenské domácnosti najkvalitnejšie slovenské mäsové výrobky a tešíme sa, že aj vďaka vašej podpore stále rastieme. 

O našej spoločnosti

Patríme medzi popredné slovenské spoločnosti, ktoré sa venujú vlastnému chovu a spracovaní hydiny na území Slovenskej republiky. Našim primárnym zameraním je produkcia morčacích výrobkov a radíme sa medzi najväčších producentov morčacieho mäsa na Slovensku. Hlavným poslaním spoločnosti je kvalitné spracovanie hydiny pre slovenský trh z vlastnej domácej produkcie a zaručiť čo možno najvyššiu kvalitu svojich mäsových výrobkov.

Spoločnosť Hydina Kubus bola založená v roku 1994 s hlavným zameraním na distribúciu živej hydiny na území Slovenskej republiky. Postupným vylepšovaním a upevnením svojho pôsobenia na trhu, firma v roku 2000 vybudovala ideálne podmienky pre chov moriek a brojlerových kurčiat. V roku 2005, aj vďaka prostriedkom poskytnutých z fondov Európskej únie, spoločnosť vybudovala bitúnok na porážanie a spracovanie hydiny. V roku 2016 pomocou prostriedkov z fondov Európskej únie prebehla ďalšia významná rekonštrukcia budov a modernizácia strojov a zariadení.

EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA: "EURÓPA INVESTUJE DO VIDIECKYCH OBLASTÍ

Príjmateľ: Hydina Kubus s. r. o.

Názov projektu: Rekonštrukcia hydinového bitúnku

Kód projektu: 042PO080023

Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovanie, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Začiatok realizácie projektu: 8.3.2016

Ciele projektu: zvýšenie efektivity v procese výroby a súčasné zníženie záťaže na životné prostredie, modernizácia technického a technologického vybavenia, rekonštrukcia hydinového bitúnku – stavebná časť, zvýšenie podielu domácej produkcie s vyššou pridanou hodnotou, zlepšenie spracovania, zlepšenie kvality výroby.

Link: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm